Polskie Mosty Technologiczne

Smart Secure Networks Sp z o.o. otrzymało dofinansowanie w konkursie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu na ekspansję na rynku w Kenii w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne.

Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Nr umowy: POIR-03.03.01-00-0001/17-00

Smart Secure Networks Sp z o.o. w ramach programu Polskie Mosty Technologiczne zaprasza do składania ofert na obsługę działań przygotowujących do ekspansji na rynek kenijski.

Pobierz dokument do edycji

Pobierz dokument pdf